Ochrana veriteľov

 
 
 

phone+421 915 550 003

email office@restrukturalizacia-dedak.sk

 

 
 
 
 

Našim cieľom je poskytnúť veriteľom dlžníka ochranu vo všetkých štádiach konkurzného a reštrukturalizačného konania. V mene veriteľov podávame prihlášky, komunikujeme so správcom, zastupujeme ich na schôdzach veriteľov, vo veriteľskom výbore, na schvaľovacích schôdzach a snažíme sa veriteľom zabezpečiť maximálnu vymožiteľnosť ich dlžných pohľadávok.

 

V prípade spornosti prihlásených pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie zabezpečíme pre veriteľov vypracovanie žalôb a ich zastupovanie pred súdom. Po preskúmaní reštrukturalizačného plánu a zistení skutkového stavu odporučíme alebo neodporučíme klientovi podanie žalôb o neúčinnosť plánu za účelom výhodnejšieho uspokojenia jeho pohľadávok.